In productie

We Are Strange (and evolution is slow)

Twee sneak-previews van het filmproject waar ik sinds het najaar aan werk. Een enorme klus met heel veel zoeken, selecteren, monteren, bewerken, weggooien en pielen en puzzelen.
Deze fragmenten zijn ‘under construction’.

Let op: zet eerst het geluid van de computer aan.

We are strange and evolution is slow
Video afspelen

fragment 1: intro

We are strange and evolution is slow 2
Video afspelen

fragment 2

Een speelse- en soms wrange schets van de mens en zijn bewustzijn. In welk stadium van de evolutie verkeren we eigenlijk?

De film toont een kaleidoscopische blik op de mens en zijn neiging om zichzelf en anderen voor de gek te houden, verwarring te stichten en overal vol overtuiging schade aan te richten.
Een reeks beelden en geluiden volgen elkaar op, vloeien in elkaar over en vormen een nieuwe context door gestuurde associatieve waarnemingen van de kijker.

Hoe kan het dat twee verschillende mensen hetzelfde zien maar er verschillende, soms tegengestelde, betekenissen aan geven en er verschillende waarden aan hechten?
De mens filtert zijn waarnemingen continu, vaak geheel onbewust. Die filters bepalen mede hoe onze persoonlijke realiteit eruit ziet.

Onze persoonlijke ervaring van de realiteit heeft een grote invloed op ons gevoel, op ons denken en ons handelen, zowel individueel als collectief.

Met de beeldtaal in deze film wil ik de filters op onze waarnemingen blootleggen en illustreren en wil ik onszelf een spiegel voorzetten.
Een spiegel waar we soms van kunnen schrikken maar vaak ook hartelijk om kunnen lachen.

Voor deze film maak ik gebruik van ‘found footage’ (bestaand beeld en geluid van anderen).

Sinds dit najaar verzamel ik honderden uren beeld en geluid van zeer verschillende bronnen.
Het verzamelen gaat gelijk op met de montage en bewerkingen omdat deze elkaar continu beinvloeden.

Door het materiaal te combineren met andere beelden en geluiden, door kleur en vorm en andere eigenschappen te wijzigen leg ik associaties die de betekenis van de beelden soms een twist geven en vaak zelfs compleet veranderen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.